ข้อมูลสำหรับลูกค้า เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา โควิด-19:

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

 

เราได้เฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 และผลกระทบที่มีต่องานต่างๆ ของเราอย่างใกล้ชิด โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐและคำแนะนำจากองค์กรด้านสุขภาพ รวมถึงแนวทางจากองค์การอนามัยโลก (WHO) อีกทั้งนโยบายการดำเนินงานของเรายังสอดคล้องกับนโยบายจากรัฐบาลด้วย

 

สุขภาพและความปลอดภัยของผู้แสดงสินค้า ผู้เข้าชมงาน และพนักงานของเราคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของบริษัท เราขอแสดงความขอบคุณทุกท่านที่อดทนไปกับเราในขณะที่เรากำลังพยายามเดินหน้าฝ่าสถานการณ์อันซับซ้อนและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นนี้ โดยเราจะนำข้อมูลที่อัปเดตที่สุดขึ้นให้ท่านได้ติดตามบนเว็บไซต์ของงานของเรา

 

เราขอแนะนำให้ผู้แสดงสินค้าและผู้เข้าชมงานทุกท่านศึกษาแนวทางและวิธีปฏิบัติตนที่เหมาะสมตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ซึ่งท่านสามารถติดตามอ่านได้จากเว็บไซต์ www.who.int รวมถึงแนวทางที่แนะนำโดยหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

 

หากท่านมีข้อกังวลว่าท่านอาจถูกกักบริเวณในระหว่างการเดินทางเข้าหรือออกจากประเทศ หรือรู้สึกไม่สบาย เราขอแนะนำให้ท่านปฏิบัติตามแนวทางขององค์กรด้านสุขภาพ เช่น กระทรวงสาธารณสุข และอาจพิจารณางดการเข้าร่วมงาน

 

ลูกค้าที่ประสงค์เข้าร่วมงานแสดงสินค้าของบริษัท และไม่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดในการเดินทางสามารถเข้าร่วมงานได้ตามที่ต้องการ ซึ่งคำแนะนำในการเดินทางและขั้นตอนการผ่านแดนนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เราขอแนะนำให้ผู้เข้าร่วมงานตรวจสอบคำแนะนำในการเดินทางและขั้นตอนการผ่านแดนล่าสุดของประเทศปลายทางก่อนทำการเตรียมการเดินทาง เนื่องจากปัจจุบันนี้หลายประเทศทั่วโลกได้มีมาตรการจำกัดการเดินทางอย่างเคร่งครัด

 

เรากำลังติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบเมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าใดเป็นพิเศษ โปรดติดต่อกับทีมงานที่ดูแลลูกค้าสำหรับงานแสดงสินค้านั้น

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามอ่านได้ที่ www.who.int