Tuyên bố của Reed Exhibitions về dịch COVID-19: Thông tin tới khách hàng

 

Sức khỏe và sự an toàn của các đồng nghiệp và tất cả những người tham dự luôn là ưu tiên hàng đầu đối với chúng tôi. Các sự kiện của chúng tôi là nơi được sắp xếp chỉn chu để tiến hành giao thương kinh doanh, trao đổi văn hóa và là nơi chúng tôi có thể kiểm soát chặt chẽ các điều kiện gặp gỡ và các tình huống thông qua một chương trình bảo vệ và các biện pháp phòng ngừa chặt chẽ.

Trong hoàn cảnh đó, triển lãm Reed đã hợp tác với các đối tác trong ngành công nghiệp triển lãm cùng phát triển một bộ tài liệu chính thức về cách thức tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe, an toàn cho các sự kiện trong tương lai của chúng tôi.

Vui lòng nhấn vào đường dẫn phía dưới để tải về bộ tài liệu hướng dẫn của chúng tôi với trọng tâm là Kế hoạch 5 điểm, để chuẩn bị cho việc mở lại các sự kiện trong trạng thái “Bình thường mới” hậu COVID-19.

[ tải tài liệu]

Chúng tôi rất mong sẽ được gặp lại tất cả các bạn tại sự kiện của chúng tôi, để kết nối lại cộng đồng các doanh nghiệp, gặp gỡ các khách hàng và cùng phát triển kinh doanh.